Funktioner

Fotodok logo
Fotodok pro logo

Redigér og tegn på billeder

Automatisk GPS-koordinater

Plantegningsmodul

Visning af registrering på kort

Inddel projekter i sagsmapper

Automatisk genereret rapport

Indstil brugerrettigheder

Tilpasning af skabelon

Eksporter via Excel eller ZIP

Filtrering af muligheder i app

Scan QR og stregkoder

Send registrering som e-mail